دبیرستان غیردولتی پسرانه دانشگاه اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

معرفی کادر آموزشی

استاد کرمی کارشناسی ورزش
استاد ممبنی دکتری تخصصی علوم تجربی
استاد عموری کارشناسی هنر
 استاد روحانی پور کارشناسی ارشد دینی، عربی، آمادگی دفاعی
استاد هاشمی کارشناسی کاروفناوری
استاد دالایی کاردانی ریاضی
استاد عاشوری کاردانی دینی و عربی
استاد فلیوش کاردانی مطالعات اجتماعی
استاد ابراهیمی کارشناس هنر
استاد مصلحی فوق لیسانس زبان خارجه
استاد کرمانشاهی کاردانی علوم تجربی و هنر
استاد حسنی اصل کارشناسی علوم تجربی
استاد کمائی لیسانس ادبیات
استاد حیات کارشناسی ریاضی
استاد امین روحانی پور کارشناسی ارشد کامپیوتر
استاد شریفات کارشناسی تفکر و سبک زندگی
استاد ریحانی کارشناسی مطالعات اجتماعی
استاد شیبه کارشناسی ریاضی
استاد بارانی کارشناسی ارشد انگلیسی
استاد حجازی کارشناسی ادبیات