دبیرستان غیردولتی پسرانه دانشگاه اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

ایران مهارت

*امضای قرارداد ایران مهارت برای آموزش برنامه نویسی به مدت 20 ساعت*

پایه های هفتم جهت ثبت نام با آقای شاهین زاده در ارتباط باشند.

نحوه ی برگزاری کلاس های آموزشی متعاقباً اعلام می گردد