دبیرستان غیردولتی پسرانه دانشگاه اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

افتخارات فرهنگی و هنری

1.یونس درائی رتبه نخست مسابقات در رشته تئاتر صحنه ای(حکایت مار و تعبیر خواب)

2.یونس درائی رتبه دوم مسابقات در رشته تئاتر صحنه ای(عنوان اثر:بابای من)

3.یونس درائی رتبه دوم مسابقات در رشته نمایشنامه خوانی(ساندویچ حیدر)

4.پارسا پریشانی(پایه هفتم) رتبه نخست مسابقات در رشته وبلاگ نویسی

5.دانیال محقق فر(پایه هشتم) رتبه نخست مسابقات در رشته وبلاگ نویسی

6.امیرحسین اسلامی(پایه نهم) رتبه نخست مسابقات در رشته وبلاگ نویسی

7.حسین محمدی(پایه هفتم) رتبه دوم مسابقات در رشته عکاسی

8.محمدصادق رضایی رتبه سوم مسابقات در رشته طراحی مداد

9.علیرضا فرخی(پایه هشتم) رتبه نخست مسابقات در رشته تک نوازی

10.فرزین قادری(پایه هفتم) رتبه دوم مسابقات در رشته تک نوازی 

افتخارات فرهنگی و هنری

نفر اول ناحیه و منطقه در رشته تفسیر موضوعی قرآن
محمدمهدی احمدی نفر اول منطقه و ناحیه و نفر پنجم استانی در رشته ی انشاء امام زمان (ع)
احمدرضا نصیری فر نفر دوم ناحیه درشته حفظ قرآن

افتخارات ورزشی

...

افتخارات و دستاورد ها

...